Szervezetfejlesztés

Egy közigazgatási szerv működése azért különleges, mert a kialakított struktúrának egyidejűleg kell megfelelnie a jogszabályok adta szigorú kereteknek, a társadalmi és politikai elvárásoknak, valamint követnie kell a technológiai változásokat, továbbá egyszerre kell képviselnie az állam és az ügyfelek egymással sok esetben ellentétben álló érdekeit, valamint munkáltatóként is felelősséggel tartozik a vele jogviszonyban állókkal szemben.

Ahhoz, hogy egy közigazgatási szerv maximális precizitással, a határidők és az ügyfelek jogainak megtartásával, a társadalmi igények figyelembevételével és a jogszabályok betartásával tudja ellátni a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat, szükséges egy olyan jól működő szervezet létrehozása, amely tisztában van a feladataival, amelyeket hatékony és észszerű folyamatok mentén végez, illetve képes folyamatosan tanulni és fejlődni.

Hiszem, hogy egy szervezet akkor tud igazán jól működni, hogy ha a folyamatok kialakítása során nagy hangsúlyt fektetnek az emberi erőforrás menedzsmentre. Bármennyire is automatizált egy folyamat, az emberi tényezőt, mint kockázatot és mint lehetőséget egyaránt figyelembe kell venni.

Úgy vélem, hogy az alábbi fejlesztési célok azok, amelyek elengedhetetlen sarokkövei egy jól átgondolt és következetesen felépített, szervezetre irányuló fejlesztésnek:

  • szervezeti struktúra kialakítása
  • feladattérkép kialakítása
  • belső szervezetszabályozási eszközök rendszerének kialakítása
  • ellenőrzési folyamatok kiépítése
  • szervezeti kommunikáció meghatározása
  • emberi erőforrás menedzsment (teljesítményértékelés, jutalmazási és ösztönzési rendszerek, munkaerő-ellátás, mentori rendszer, képzések, egyéni fejlesztési rendszer stb.)